S95. Sake Box

12,90

Maki (8ks Sake)
Nigiri (3ks Sake)
Sashimi (3ks Sake)
Čas doručenia: 35 minút