S99. Lovely

44,90

Maki (4ks Sake a 4ks Avokádo)
Uramaki (8ks Alaska)
Nigiri (2ks Sake, 2ks Tuniak a 2ks Ebi)
Special Roll (Uhorka Roll)
Sashimi (3ks Sake a 3ks Tuniak)
Futomaki (6ks Fish Futomaki)
Čas doručenia: 35 minút