+421 911 759 433

S99. Lovely

Maki (4ks Sake a 4ks Avokádo)
Uramaki (8ks Alaska)
Nigiri (2ks Sake, 2ks Tuniak a 2ks Ebi)
Special Roll (Uhorka Roll)
Sashimi (3ks Sake a 3ks Tuniak)
Futomaki (6ks Fish Futomaki)

44,90

Kategórie: